Szlaki rowerowe

  • Znakowana trasa rowerowa Jez. Malta - Antoninek - Gruszczyn - Uzarzewo - Biskupice - Promno - Pobiedziska - Węglewo - Moraczewo - Gniezno.

Ta popularna dziś trasa rowerowa powstała, staraniem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Poznaniu przy współpracy władz samorządowych Pobiedzisk, Swarzędza i Poznania, w dwóch etapach. Pierwsza część szlaku znad Jez. Malta w Poznaniu do Pobiedzisk powstała w 1994 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 4. VI. 1994 roku i zostało połączone z rajdem kolarskim. Drugi odcinek oznakowano w terenie w 1998 roku. Razem odcinki liczą 35,2 km długości.

Pierwsza część szlaku rowerowego, opisanego przez W. Łęckiego, biegnie równolegle do trasy samochodowej nr 5 Poznań - Gniezno, po jej południowej stronie. W większej części wiedzie wśród lasów i pól malowniczej doliny Cybiny. Na obszarze gminy Pobiedziska trasa rowerowa prowadzi przez Park Krajobrazowy Promno, pokazując najciekawsze jego zakątki. Drogi, którymi biegnie mają utwardzoną nawierzchnię (asfalt, tłuczeń, szlaka).
Do 1998 r. opisany powyżej szlak rowerowy, kończył się na stacji PKP w Pobiedziskach, gdzie do dziś znajduje się znak końca szlaku. Zauważyć należy, iż istnieją stąd dogodne połączenia kolejowe i autobusowe do Poznania.

Drugi odcinek szlaku, opisany przez B. Kucharskiego został otwarty wiosną 1998 r. Fragment nowo powstałej trasy rowerowej wiedzie aż do Gniezna przez Węglewo, Moraczewo, Dziekanowice, Braciszewo, Piekary. Na terenie szlak ten rozpoczyna się przy Kościele św. Michała Archanioła na pobiedziskim rynku, a kończy się przed wsią Moraczewo. Odcinek ten biegnie równolegle do trasy Poznań - Gniezno, po północnej stronie drogi krajowej nr 5. Podobnie jak pierwsza część szlaku, trasa prowadzi drogami o małym natężeniu ruchu samochodowego. W porównaniu do trasy istniejącej od 1994 roku, odcinek Pobiedziska - Gniezno przebiega przez nieco mniej atrakcyjne tereny wśród pól uprawnych. Jedną z niewielu atrakcji leżących na szlaku w granicach gminy Pobiedziska, jest zabytkowy, drewniany kościół w Węglewie.

  • Nieznakowana trasa rowerowa ,,Rowerem na Szlaku Piastowskim"

Opisana i zatytułowana przez W. Łęckiego trasa, przebiega nieco odmienną od tradycyjnej marszrutą Szlaku Piastowskiego. Obejmuje wszystkie najważniejsze miejscowości szlaku lecz nie prowadzi głównymi szosami, a drogami bardziej atrakcyjnymi dla rowerzystów, w otoczeniu lasów i jezior. Całość propozycji przewiduje dla poznania Szlaku Piastowskiego odbycie 7-dniowej wycieczki o łącznej długości trasy 298 km. Szlak bierze swój początek w Poznaniu na ul. Warszawskiej (dzień pierwszy) a kończy się w Inowrocławiu (dzień siódmy ). Punkty etapowe wyznaczono w miejscowościach gdzie znajdują się czynne w okresie letnim schroniska młodzieżowe lub pola namiotowe, wyposażone w parkingi dla rowerów. Drugiego dnia trasa przebiega przez obszar gminy Pobiedziska i łączy następujące miejscowości: Tuczno - Wronczyn - Złotniczki - Pomarzanowice - Latalice - Węglewo, co w sumie daje odcinek długości 13 km . Miejscami wartymi zobaczenia na tym krótkim etapie są: dworek we Wronczynie z XIX w., dworek w Pomarzanowicach z XIX w., kościół drewniany w Węglewie z pocz. XIX w.

  • Nieznakowana trasa rowerowa Poznań - Kobylnica - Wierzenica - Tuczno - Wronczyn - Jerzykowo - Biskupice - Uzarzewo - Gruszczyn - Swarzędz - Poznań.

Szlak ma długość 55 km i w granicach gminy Pobiedziska przebiega przez następujące miejscowości: Kobylnica, Wierzenica, Tuczno, Wronczyn, Jerzykowo, Biskupice, Uzarzewo, Swarzędz i Poznań. Trasa jest dość długa, ale bardzo atrakcyjna. Prowadzi wśród pagórków, dolin, rzek, w pobliżu jezior oraz wśród lasów z bardzo urozmaiconym drzewostanem i cennymi pomnikami przyrody. Spotkać na niej można liczne okazy fauny, zwłaszcza sarny i dziki. Warto polecić takie miejsca jak: Wierzenicę, Wronczyn i Uzarzewo. W gminie Pobiedziska szlak rowerowy prowadzi przez Tuczno, Wronczyn, Jerzykowo i Biskupice. Więcej informacji na temat tej trasy można znaleźć w folderze pt. ,,Rowerowe wycieczki po Wielkopolsce " wydanym w 1992 r. przez WOIT w Poznaniu.

  • Nieznakowana trasa rowerowa "Pętla na wschodzie"

Szlak prowadzi przez następujące miejsca: Promno, okolice Jez. Góra, Tuczno, Milno, Gruszczyn, Wierzenica, Uzarzewo, Promno i liczy 38,9 km długości. Nazwa "Pętla na wschodzie" wynika z umiejscowienia szlaku na wschód od Poznania oraz od kształtu trasy w terenie, który przypomina pętlę.
Szlak przebiega przez bardzo urozmaicone tereny. Na początku prowadzi lasami wzdłuż ciągu jezior leżących między Pobiedziskami a Murowaną Gośliną. Najtrudniejszy etap trasy przypada na ścieżki okalające jeziora. Dalsza część szlaku prowadzi przez gęste lasy Puszczy Zielonki. Atutem tego odcinka jest wspaniały drzewostan oraz możliwość zobaczenia żyjących w lesie zwierząt. Droga powrotna wiedzie przez spokojne trakty wśród pól i zabudowań wiejskich, pomiędzy dolinami rzeki Głównej i Cybiny.
Aby rozpocząć trasę w punkcie wyjazdu należy dojechać do stacji kolejowej Promno. Szlak można zmodyfikować wydłużając go o odcinek z Pobiedzisk do Promna (w oparciu o oznakowanie szlaku rowerowego znad Jez. Malta do Pobiedzisk) lub rezygnując z odcinka Gruszczyn-Promno na rzecz trasy z Gruszczyna do Poznania.

Przebieg trasy w jej wersji podstawowej obliczono na 2 godziny i 50 minut. Na 38,9 km szlaku, aż 28,8 km uznano za łatwe, a tylko 1,8 km za trudne. Przebieg szlaku "Pętla na wschodzie", na obszarze gminy Pobiedziska pokrywa się ze szlakiem zielonym na odcinku Promno - Tuczno.Więcej informacji na temat proponowanego szlaku rowerowego można znaleźć w przewodniku autorstwa P. Siedzińskiego pt. ,,Najlepsze wycieczki na rowerze górskim. Okolice Poznania " z 1998 r.

  • Nieznakowana trasa rowerowa "Dookoła Jez. Kowalskiego"

Nazwa "Dookoła Jez. Kowalskiego" związana jest z akwenem, który trasa obiega. Szlak rowerowy zatacza pętlę rozpoczynając się i kończąc w tym samym miejscu. Proponowana trasa łączy: Biskupice, Jerzykowo, tamę na Zbiorniku Kowalskim, Kołatę i Biskupice.
Szlak "Dookoła Jez. Kowalskiego" jest stosunkowo krótki, liczy zaledwie 16,7 km, ale za to bardzo urozmaicony. Jest on przeznaczony dla rowerzystów szukających tras trudniejszych technicznie, posiadających dobre opanowanie roweru oraz doświadczenie. Najbardziej atrakcyjna jest ścieżka biegnąca wzdłuż Jez. Kowalskiego. Dróżka jest wąska, kręta i bogata w liczne podjazdy i zjazdy. Na dalszym etapie trasa jest znacznie łatwiejsza.

W celu wybrania się na proponowany szlak rowerowy trzeba dojechać do stacji PKP w Biskupicach. Na 16,7 km szlaku, aż 5,2 km uznano za trudne.
Szlak w całości przebiega przez gminę Pobiedziska. Istnieje możliwość zmiany trasy, a dokładnie jej przedłużenia o odcinek z Biskupic do Pobiedzisk.
Szlak rowerowy "Dookoła Jez. Kowalskiego" został opisany przez P. Siedzińskiego w książce pt. ,,Najlepsze wycieczki na rowerze górskim. Okolice Poznania ".