Szlaki piesze / Nordic walking

  • Szlak niebiesk

  Na obszarze gminy Pobiedziska szlak niebieski liczy 19,0 km długości i stanowi fragment dłuższego szlaku Promno - Marzenin ( 58,9 km ). W granicach gminy punktem wyjściowym jest stacja PKP w Promnie, a końcowym - Jez. Baba w Lasach Czerniejewskich.
  Początkowo trasa wiedzie terenem odkrytym, w dużej części wśród pól uprawnych. Obszar zalesiony rozpoczyna się dopiero w okolicach Jez. Brzostek i ciągnie się przez tereny Parku Krajobrazowego Promno po Lasy Czerniejewskie. Na trasie znajduje się wiele malowniczych miejsc, do których należy Jez. Góra, dolina rzeki Cybiny z pozostałością średniowiecznego grodziska, Jez. Brzostek, rez. Jez. Drążynek, okolice wzgórza 127 oraz Jez. Baba i Jez. Okrąglak.
  Szlak ten kilkakrotnie krzyżuje się z innymi trasami i przebiega w pobliżu przystanków autobusowych, które znajdują się w Promnie, Górze i w Wagowie. Istnieją zatem możliwości zmiany trasy lub rezygnacji z niej. Turyści mogą dwukrotnie wejść na szlak zielony, dwukrotnie podążać trasą rowerową oraz jeden raz wybrać szlak żółty. Turysta, który nie zechce kontynuować wycieczki szlakiem niebieskim, może również dojść do Pobiedzisk trasą rowerową ( od dziesiątego kilometra przebiegu szlaku ).

  • Szlak zielony

  Szlak zielony łączący miasto Pobiedziska z Obornikami liczy w całości 82 km. Odcinek znajdujący się w granicach gminy wynosi 25 km i jest najdłuższym szlakiem pieszym na tym obszarze. Dlatego też autorzy przewodników turystycznych dzielą go na dwa oddzielne szlaki tego samego koloru. Punkt wspólny znajduje się na stacji PKP w Promnie.
  Szlak zielony na obszarze gminy przebiega przez dwa różne obszary krajobrazowe, równie ciekawe pod względem przyrodniczym: Puszczę Zielonkę i Park Krajobrazowy Promno. Łączy dwie oddalone od siebie miejscowości Pobiedziska i Tuczno. Szlak TEN jest atrakcyjny, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i krajoznawczym. Na jego trasie znajdują się malownicze jeziora: Stęszewskie, Kołatkowskie, Wronczyńskie Duże, Dębiniec, Brzostek i Dobre; oraz pomniki przyrody: robinia akacjowa w Pobiedziskach, głaz narzutowy przy Jez. Dębiniec. Szlak prowadzi przez trzy rezerwaty przyrody: Jez. Dębiniec, Jez. Drążynek i Las Liściasty w Promnie. Na szlaku nie zabrakło również, wartych zobaczenia, atrakcji historycznych. Należy zaznaczyć, iż szlak zielony jest jedynym na terenie gminy, na którym znajduje się tak wiele zabytków historii. Do najważniejszych z nich należą: kościół z XIII w., dzwonnica z XVIII w., rynek z zabudowaniami z XIX w. w Pobiedziskach, Klasztor Sióstr Sacre - Coeur w Polskiej Wsi oraz dworek z XIX w. we Wronczynie.
  Szlak zielony aż dziesięć razy krzyżuje się z innymi szlakami ( trasa rowerowa lub szlak niebieski ) i kilkakrotnie wiedzie niedaleko punktów komunikacji kolejowej i autobusowej. Istnieje zatem wiele możliwości zmiany przebiegu trasy lub jej zakończenia. Poza kilkoma słabo oznaczonymi miejscami, szlak jest czytelny i trudno się na nim zgubić.

  • Szlak żółty

  Szlak żółty, którego odcinek wiedzie przez obszar gminy Pobiedziska to część dłuższej trasy z Wierzyc do Czerniejewa. Na terenie gminy opisywana trasa piesza rozpoczyna się tuż za wsią Wierzyce (700 m od wsi), kończy się zaś nad Jez. Baba, w miejscu skrzyżowania dwóch szlaków pieszych: żółtego i niebieskiego. Omawiany fragment szlaku jest najkrótszy w gminie, liczy tylko 5,1 km długości. Prowadzi przez malownicze krajobrazy, tereny Lasów Czerniejewskich otaczających Jeziora Babskie. W dużej części trasa szlaku pokrywa się z utworzoną przez pracowników Nadleśnictwa Czerniejewo w 1998 roku, ścieżką przyrodniczo-leśną. Dzięki temu przedsięwzięciu szlak został wzorcowo wyposażony w elementy infrastruktury turystycznej. Komunikacja autobusowa znajduje się w punkcie wyjścia szlaku - w Wierzycach i w miejscu zakończenia trasy - w Czerniejewie. Nie ma zatem możliwości wcześniejszej rezygnacji z trasy, można jedynie zmienić szlak na niebieski w punkcie przecięcia się szlaków nad Jez. Baba. Szlak żółty jest najlepiej zagospodarowanym szlakiem w gminie Pobiedziska. Stanowi równocześnie trasę prawie w całości prowadzącą przez teren zalesiony o dużym nagromadzeniu walorów krajobrazowych.